Kilometersnelheid aangepast in Zwiggelte

30 en 60 km/u zones in Midden-Drenthe
plaatsing borden gebied N381-N374

De gemeente is vorig jaar gestart met de inrichting van 30- en 60 km/u zones. Het doel hiervan is dat er een duidelijke onderverdeling komt tussen de verblijfsgebieden en de verkeersgebieden. De gemeente wil met de invoering van de zones de gemeente veiliger maken voor alle weggebruikers. De invoering vindt fasegewijs plaats. In een groot aantal gebieden in de gemeente hebben al wijzigingen in de bebording plaatsgevonden. Het volgende gebied waar een aanpassing plaatsvindt is het gebied tussen de N381 – oude provinciale weg Beilen/Hooghalen, ten zuiden van het Oranjekanaal, N374 (zie het kaartje). De werkzaamheden starten, afhankelijk van het weer, half februari 2017. Mee informatie is te vinden op www.middendrenthe.nl

Op de kaart hieronder is te zien op welke wegen vanaf dat moment 30 en 60 km/u gereden moet worden en op welke wegen er 50 en 80 km/u.

30 km/u zones
In een 30 km/u zone is het uitgangspunt dat wandelende mensen, fietsers en spelende kinderen zich veilig op de rijbaan kunnen bevinden. Hierdoor verbetert ook de leefbaarheid in die gebieden. De 30 km/u zones zijn in de meeste gevallen gebieden waar nu 50 km/u gereden wordt.

60 km/u zones
In een groot gedeelte van het buitengebied van de gemeente Midden-Drenthe komen daarnaast 60 km/u zones. De 60 km/u zones zijn in veel gevallen gebieden waar nu 80 km/u gereden wordt.

Veranderingen
Deze veranderingen betekenen dat iedereen moet wennen aan de nieuwe situaties. De gemeente doet er alles aan om de gewijzigde verkeerssituaties zo goed mogelijk aan te geven, maar het betekent natuurlijk ook het een en ander voor het verkeersgedrag van u als inwoner. Houd u dan ook aan de toegestane snelheid voor een veilige verkeerssituatie voor iedereen.

Duurzaam Veilig
Bij de totstandkoming van de nieuwe zones is rekening gehouden met de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig of Duurzaam Veilig Verkeer is een (landelijk) overheidsinitiatief om de verkeersveiligheid te vergroten.

GVVP
Het instellen van de 30 en 60 km zones in de gemeente maakt onderdeel uit van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) dat de gemeenteraad in 2012 heeft goedgekeurd.

Informatie
Op de website van de gemeente www.middendrenthe.nl is een overzicht te vinden waarop alle wijzigen over de 30 en 60 km/u staan. U vindt dit overzicht door te zoeken op: “30km zone” of op “60km zone”. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer René Klein van de gemeente via telefoonnummer (0593) 53 92 22.