MFA ’t Jeugdhonk

Met het Jeugdhonk, of ‘t Ieshokkie zoals veel mensen het nog noemen, hebben we in ons dorp een prachtige accommodatie voor allerlei activiteiten. De jeugd komt er graag samen, de biljartvereniging heeft er zijn thuishaven, het zangkoor zingt er wekelijks, in de zomer wordt er gevolleybald en we kijken er graag naar het voetbal (nou ja, dit jaar niet dan …). En natuurlijk blijft het de thuishaven van de IJsvereniging.

Misschien is niet voor iedereen duidelijk voor wat voor activiteiten het gebouw gebruikt kan worden. Daarom hebben Dorpsbelangen, Dorpsaccomodatie en de beheerders van MFA ’t Jeugdhonk hier spelregels voor opgesteld. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het gebouw en het terrein. Te denken is aan:

  • Grotere evenementen (sport, spel, muziek …) die zich vooral buiten afspelen en die voor het hele dorp toegankelijk zijn.
  • Kleinere bijeenkomsten zoals buurtfeest, voetbal kijken, kaartclub, filmavond, gameavond, fiets/wandel4daagse, kerstmarkt, rommelmarkt, oefen- en cursusruimte, biljart, soos, koor, jeugdkamp, etc. (wie komt er met ideeën?).

Spelregels:
  1. De locatie is bestemd voor diverse dorpsactiviteiten, voor zover niet in de prive-sfeer. Geen gebruik door commerciële uitbaters, tenzij via Dorpsbelangen, Buurtacademie of vergelijkbare organisatie. Bij twijfel of een activiteit is toegestaan beslist de Stichting Dorpsaccomodatie.
  2. As je een activiteit wilt organiseren, neem dan contact op met de beheercommissie (Edwin Roos, edwinbag@hotmail.com, 06 – 5337 8608). We checken dan de agenda (zie ook de website), bespreken of er bijzondere wensen zijn en maken concrete afspraken.
  3. Voor grotere evenementen dient de gebruiker een vergunning bij de gemeente aan te vragen en eventueel EHBO te regelen. Dit in overleg met de beheercommissie.
  4. Voor gebruik dient een minicontract getekend te worden en borg betaald te worden (€ 50,-).
  5. Het gebruik is – gelet op het openbare karakter – gratis, mits de omzet minimaal € 10,- bedraagt. Zo niet, dan bedraagt de huur maximaal € 10,-.
  6. De beheercommissie draagt zorg voor de drankvoorraad. Er mogen geen eigen drankjes worden genuttigd, aangezien we het beheer en het onderhoud grotendeels uit de omzet moeten bekostigen. De accommodatie beschikt over een volledige vergunning. Invulling van de bardiensten dient te voldoen aan de wettelijke vereisten.
  7. Gebruikers zorgen zelf voor de schoonmaak na afloop. Verder verwachten we dat regelmatige gebruikers helpen het gebouw in stand te houden, door af en toe te helpen bij het onderhoud en de grote schoonmaak.
We hopen dat we ook in 2023 weer veel plezier mogen beleven aan deze dorpsaccomodatie en zien uit naar nieuwe, leuke initiatieven.

De beheerders:
Chris Meijboom, Edwin Roos, Gerard Leenders