Afvalwijzer 4e kwartaal 2016

Op welke dag wordt uw oranje, grijze of groene container geleegd?

Donderdag:                                  Vrijdag:                                    Vrijdag:

20 oktober                                    14 oktober                                7 oktober

17 november                                28 oktober                              21 oktober

15 december                                11 november                            4 november

                                                     25 november                          18 november

                                                        9 december                           2 december

                                                      23 december                          6 december

                                                                                                      30 december

Oud papier en uw oude “grijze” container:

Uw oude grijze container mag u houden voor het verzamelen van oud papier!

De frequentie van het ophalen van deze container veranderd vooralsnog niet (eerste zaterdag van de even maand).

Mocht blijken dat dit te weinig is zal dit worden veranderd.

Het aanleveren van oud papier in dozen in de Boermarke schuur blijft.