Kopij Boerhoorn

De inleverdatum kopij voor de Boerhoorn uiterlijk 18 april as.

Uw geschreven bijdrage aan de Boerhoorn kunt u inleveren bij de redactie.

E-mail: araatjes@online.nl (voor de Boerhoorn van april 2016).