Boermarke Zwiggelte

De boermarke is een historisch verankerd samenwerkingsverband van boeren in Zwiggelte. Het is zo oud als het dorp zelf en vanaf omstreeks 1200 al actief en nog steeds springlevend. Op dit moment gaat het om samenwerking van 40 grondeigenaren in Zwiggelte, waarvan 25 actieve boeren.  Zodra je meer dan 1 hectare grond buiten de dorpskern bezit kun je markegenoot worden. Het boermarke gebied van Zwiggelte wordt begrensd door het Oranjekanaal aan de noordzijde, en de Beiler- en Westerborkerstroom aan de oost- en zuidzijde.

Samenwerking doen we op hele diverse gebieden zoals:

* faunabeheer en weide- en akkervogelbeheer over een gebied van 750 hectare.

* aankoop en gebruik van landbouwwerktuigen, deze staan gestald in de Boerschuur

* een gezamenlijke spoelplek om werktuigen en tractoren op een duurzame wijze schoon te maken

*afstemming over relevante zaken met Dorsbelangen, Staatsbosbeheer, Waterschap en gemeente

*op provinciaal niveau werken we samen met 85 andere Boermarken onder de paraplu van de vereniging van Drentse Boermarken

De boermarke heeft sinds jaar en dag een goede verbinding met de dorpsgemeenschap, dit vertaalt zich onder andere door beschikbaar te stellen van grond voor de ijsbaan en door in de Boerschuur een ruimte beschikbaar te stellen voor opslag van “oud” papier.

De boermarke van Zwiggelte is in het bezit van een fraaie honderd-en-vijftig jaar oude boerhoorn.  In de hoorn staat als oudste jaartal 1862 gegraveerd; er wordt vanuit gegaan dat de runderhoorn met initialen sinds dat jaar als boerhoorn dienst heeft gedaan. In Drenthe wordt al eeuwen op een boerhoorn geblazen. Waren er belangrijke mededelingen dan werden die aangekondigd met het boerhoorn. Moesten de zandwegen opgeknapt worden of sneeuw geruimd dan werd de mannelijke bevolking bijeengeblazen door de volmachten van de boermarke. Deze Zwiggelter boerhoorn is ongeveer 33 centimeter lang. Er staan 3 jaartallen in gegraveerd (1862, 1867 en 1877). Daarnaast zijn er ca. 35 initialen in gekerfd. Dit zullen de initialen zijn van de diverse volmachten van de boermarke.

Er zijn veel veranderingen in de landbouw en om die reden is de Boermarke bezig met een toekomstvisie.  Naast wat we nu doen willen we ons nog meer inzetten voor het aantrekkelijk maken van het buitengebied voor zowel dorpsbewoners als landbouw.

De Boermarke wordt bestuurd door 3 volmachten (voorzitter Erik Koning, penningmeester Jacob Stroomberg en secretaris Theo Heling), 2 keer per jaar is er een vergadering voor alle markegenoten.

Nadere informatie kan verkregen worden bij Theo Heling, 0653337549.

 

 

Onthulling markesteen; historische grensmarkering tussen Hooghalen-Zwiggelte

Patrijs Boert Goed