Onthulling markesteen; historische grensmarkering tussen Hooghalen-Zwiggelte

U bent hierBoermarke ZwiggelteOnthulling markesteen; historische grensmarkering tussen Hooghalen-Zwiggelte

 

Markestenen zijn een belangrijk onderdeel van het Drentse cultureel erfgoed. Vanaf de
middeleeuwen, ongeveer 1000 jaar geleden, zijn er Boermarken en hebben deze de
ruimtelijke ordening van Drenthe bepaald door aanleggen van markegrenzen. Deze grenzen
waren gemarkeerd door natuurlijke afscheidingen zoals riviertjes en als die er niet waren
door markestenen. Markestenen zijn grote zwerfkeien welke in de laatste ijstijd met het ijs
en smeltwater naar Drenthe zijn vervoerd. De Boermarken regelden destijds het gebruik en
beheer van gemeenschappelijke gronden, zij plaatsten de markestenen.

Vanaf 1811 zijn met de invoering van gemeenten de oude markegrenzen geleidelijk aan
vervangen door gemeentegrenzen.Met ondersteuning van de Vereniging van Drentse Boermarken worden er nu op meerdere
plekken in Drenthe initiatieven genomen om markegrenzen in ere te herstellen. Dit gebeurt
in het kader van het project “Markestenen terug op plek”.
De bedoeling is om de markestenen te gebruiken als een soort van iconen waarbij ook
interessante historische informatie gegeven wordt.

De Boermarken van Hooghalen en Zwiggelte hebben het initiatief genomen om op de
oorspronkelijke markegrens een grote zwerfkei te plaatsen. De wethouders van gemeente
Midden-Drenthe, Rico Schans en Jan Schipper, hebben op 22 november de steen en
bijbehorend informatiebord onthuld.

Meer Boermarke Zwiggelte berichten