Een leuk bericht voor "Uit den ouden Doos"?
De beheerder van deze categorie is Gerard.

Een gevaarlijken sabelhouw

Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 23-06-1855 ZWIGGELTE, 18 Junij. In den afgeloopen nacht drongen drie … [Read more...]

Eene maand gevangenisstraf en f 8,- boete

Provinciale Drentsche en Asser courant 30-09-1854 Arrondissements-Regtbank ta Assen. 27 Sept. H.N., arbeider, te Zwiggelte, wegens het moedwillig … [Read more...]