Een leuk bericht voor "Uit den ouden Doos"?
De beheerder van deze categorie is Gerard.

Horologie in de rogge

Provinciale Drentsche en Asser courant 20-06-1855 Westerbork, 18 juni. Te Zwiggelte in deze gemeente had gisteren avond tusschen elf en twaalf ure … [Read more...]

Weenen met de weenenden

Provinciale Drentsche en Asser courant 30-06-1855 Men verneemt hier, dat ginds en elders, (welk eene gedachte ! kan zij ergens haren oorsprong … [Read more...]

Een gevaarlijken sabelhouw

Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 23-06-1855 ZWIGGELTE, 18 Junij. In den afgeloopen nacht drongen drie … [Read more...]

Eene maand gevangenisstraf en f 8,- boete

Provinciale Drentsche en Asser courant 30-09-1854 Arrondissements-Regtbank ta Assen. 27 Sept. H.N., arbeider, te Zwiggelte, wegens het moedwillig … [Read more...]