Dorpsaccommodatie

Logo dorpsaccommodatieOnze doelstelling

St. Dorpsaccommodatie stelt zich ten doel de leefbaarheid van het dorp Zwiggelte te bevorderen door het beschikbaar stellen van ruimten ten behoeve van organisaties en verenigingen die activiteiten organiseren. De stichting heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.
De stichting kent een stichtingsraad bestaande uit het eigen bestuur (gekozen door de donateurs) samen met het dagelijksbestuur van St. Dorpsbelangen.
St. Dorpsaccommodatie voert het beheer van de volgende accommodaties:

Dorpshuis ‘De Schuur’

Het dorpshuis is in 1985 tot stand gekomen door grotendeels zelfwerkzaamheid van de inwoners van Zwiggelte. Het dorpshuis is aangrenzend aan het restaurant “De Klipper”. De eigenaar van voornoemd restaurant voert de exploitatie.

Multifunctionele accommodatie ‘’t Jeugdhonk’

In 2006 is de multifunctionele accommodatie ’t Jeugdhonk, gelegen aan de Goornweg bij de ijsbaan, tot stand gekomen. Wederom door zelfwerkzaamheid van de inwoners.
In de wintermaanden, wanneer de ijsbaan gebruikt kan worden, wordt de exploitatie verricht door de ijsvereniging Rijlust. De overige periode voert de Beheercommissie de exploitatie.

Samenstelling bestuur Stichting Dorpsaccommodatie Zwiggelte:
Naam Functie
Bert Roozendaal Voorzitter
Frans Gillard Secretaris
Marieke Brink Vos Penningmeester