Wie maken de website van Zwiggelte?

Een dorp kan tegenwoordig bijna niet meer zonder een website. Het is een belangrijk middel om de saamhorigheid te versterken: je voelt je betrokken als je weet wat er speelt.
Gelukkig heeft Zwiggelte een website. Deze wordt steeds vaker ingezet om mededelingen te doen. Zo weten we snel wanneer de ijsbaan open is of wat de gemeente van plan is met de snelheden in het dorp.

Mensen maken de website. Daarom zijn er meerdere personen die toegang hebben tot de website om berichten te plaatsen. Dit zijn de Page-Owners.
Iedere Page-Owner heeft de mogelijkheid om berichten te plaatsen in zijn of haar eígen categorie.


Wie zijn de mensen die www.zwiggelte.info maken??

Bovenaan de Homepage ziet u o.a. de rubrieken: Dorpsbelangen, Activiteiten en Foto’s.

Dorpsbelangen
Deze categorie wordt beheerd door Henk Wolbers
(h.t.wolbers@ziggo.nl)
Johanna Roos beheert de rubriek:
Zwiggelte in Beeld (johannajaro@hotmail.com)
U kunt aan haar mededelingen over activiteiten toezenden. Ook voor de foto’s die u graag geplaatst ziet op de website kunt u bij haar terecht.

Actualiteiten

Beheerder: Gerard Leenders (g.leenders54@gmail.com)
Stuur hem actuele berichten van belang voor de Zwiggelters.
Onderaan de Homepage, in de groene band, vindt u deelrubrieken:
Moeder Aardema
Deze rubriek wordt beheerd door Annemieke Aardema (annemiekeaardema@solcon.nl).
Hier vindt u informatie over de geneeskracht van kruiden.

Uit den Oude Doos

Beheerder: Gerard Leenders (g.leenders54@gmail.com)
Over het Zwiggelter nieuws uit oude tijden.

Met Mekaor an Taofel
Beheerder: Annelies Kok (eakok.te.z@gmail.com)
Elke dinsdag (met uitzondering van de laatste dinsdag in de maand) wordt er in de Schuur door een grote groep vrijwilligers heerlijk gekookt! In deze rubriek vindt u hier geregeld informatie over.

Vraag en Aanbod

Een rubriek in opbouw. Voor vragen en ideeën kunt u terecht bij Roelie Speelman. (b.v.d.belt@planet.nl)