Van de bestuurstafel  – Dorpsbelangen Zwiggelte

U bent hierDorpsbelangenVan de bestuurstafel  - Dorpsbelangen Zwiggelte

Na een geweldige opkomst en goed verlopen jaarvergadering van 6 maart jl. zijn er 6 nieuwe bestuursleden gestart. Samen met de 3 zittende bestuursleden hebben we weer een voltallig bestuur van Dorpsbelangen Zwiggelte. Gezien de nieuwe bestuurssamenstelling zullen we even de tijd nodig hebben om onze weg met elkaar te vinden, maar daar hebben we alle vertrouwen in.

Onze eerste gezamenlijke vergadering stond met name in het teken van het verdelen van de bestuurstaken, elkaar beter leren kennen en de overdracht vanuit de vertrekkende bestuursleden.

Graag nemen we je in deze Boerhoorn mee in de verdeling van de bestuurstaken en stellen de nieuwe bestuursleden zich voor. Belangrijk en leuk om te weten. We waren het snel eens over de verdeling van de taken, waarbij we met elkaar hebben afgesproken dat we als voltallig bestuur elkaar helpen waar nodig.

Taakverdeling

Roelof Bos                    –           Voorzitter

Jacob Vrieling               –           Vice Voorzitter

Roelie van der Sterren  –           Penningmeester

Anita Koops                  –           Secretaris

Luuk Heling                  –           Algemeen bestuurslid (activiteitencommissie)

Mark Brinkhuis             –           Algemeen bestuurslid (boermarke)

Janine Jeuring Brink      –           Algemeen bestuurslid (ijsvereniging)

Alewijn van Asperen     –           Algemeen bestuurslid

Koop Klaassen              –           Algemeen bestuurslid (voormalig soos)

Even kennismaken

Roelof Bos – Voorzitter

Ben geboren op 17-08-1960 in Orvelte. Na de lagere school in Orvelte heb ik de Lagere Landbouwschool in Assen, de Mavo in Westerbork, de Middelbare Landbouwschool in Emmen gevolgd. In Orvelte heb ik  27 jaar met plezier gewoond,  en samen met mijn ouders  hadden wij daar een gemengd bedrijf.

Heb mijn vrouw Jannie in Orvelte leren kennen, die daar, samen met haar ouders, een horeca bedrijf runde en Rondritten met paardentram verzorgden.

Naast dit  hadden ze ook nog een Manege en Huifkarverhuurbedrijf in Zwiggelte, die wij in  1987 hebben  overgenomen en daar ook zijn gaan wonen.  We hebben in zeer  korte tijd, de overstap gemaakt van een  gemengd bedrijf ( koeien en akkerbouw ), naar Groepsaccommodatie, Mini Camping, Manege, Pensionstalling en Huifkarrenverhuur.

In de loop der jaren verandert er het één en ander, en op dit moment bestaat ons bedrijf uit de verhuur van  één Groepsaccommodatie, een Mini Camping, twee Luxere Blokhutten , en 3 Safaritenten, en het verzorgen van tochtjes met een huifkar, door en rond Zwiggelte.

En sinds afgelopen jaar,  hebben we de ( voorheen ) manege, omgetoverd tot stallingsruimte voor Caravans etc.

Onze Kinderen: Ronnie en Simone en kleindochter Lynne  woonachtig aan De Olde Gard in Zwiggelte.

Zoon Martin en dochter Danielle, die nog thuis wonen.

Wat zijn mijn interesses/hobby’s etc: Voetballen, Toneelspelen, Motor en Auto sport, Kaartje leggen, Klootschieten, Luister graag naar goeie muziek, dorpsactiviteiten, gezelligheid.

Ben aantal  jaren voorzitter geweest van de OR, op t’Leerhoes in Zwiggelte, en sinds kort de Voorzitter van Dorpsbelangen Zwiggelte.

Daar waar nodig is zet ik mij graag, zoveel als mogelijk, met het  bestuur en de inwoners van Zwiggelte in, om ervoor te zorgen dat het dorp Leefbaar blijft voor iedereen, zowel jong als  oud. (wat is oud tegenwoordig)

Jacob Vrieling – Vice Voorzitter

Ik ben Jacob Vrieling. Ik woon met mijn vrouw Geesje vanaf 1991 aan de Klateringerweg 13 in Zwiggelte. Ik ben in 1947 in Benneveld [voormalige gemeente Zweeloo] geboren. Ik heb altijd in de agrarische sector gewerkt. Eerst als verkoper en adviseur van diervoeders en later als agrarisch makelaar. Nu ben ik gepensioneerd, maar ik ben nog steeds actief in de paardensport als opleider van het menbewijs en als jurylid bij menwedstrijden. Ook ben ik voorzitter van de PSV Westerbork.

Ik hoop een positieve bijdrage te leveren aan de dorpsbelangen van Zwiggelte en ik vind de samenstelling van dit nieuwe bestuur geweldig: van jong tot ouder.

Roelie van der Sterren – Penningmeester

Ik ben Roelie van der Sterren, nog heel eventjes 39 jaar 😊
Geboren en opgegroeid in Wijster maar ik woon nu al ruim 16 jaar aan het Oranjekanaal in ons mooie dorp. Ik woon daar samen met Bart en onze kinderen Frank, Hilde en Karlijn. We hebben een kalkoenen- en akkerbouwbedrijf.
Zelf werk ik daar niet volledig in mee, maar ik regel wel het stukje kalkoenvleesverkoop aan huis (op bestelling maar ook tussendoor heb ik voorraad), doe wat hand- en spandiensten achter (op de boerderij dus) en ben taxichauffeur enz voor de kinderen..
Ik sta op dit moment 1 dag in de week voor groep 1 van De Wegwijzer in Westerbork. Ook ben ik daar vaak als hulpouder te vinden.
Verder zit ik al heel lang met plezier in het bestuur van KAZ (KinderActiviteiten Zwiggelte).
Als ik de rust vind ben ik graag creatief bezig, speel ik gezelschapsspelletjes met de kinderen of buiten om te wandelen.

Ik ben in het bestuur van Dorpsbelangen gegaan omdat ik het fijn vind om betrokken te zijn bij de plaats waar ik woon. De verbinding in het dorp met jong en oud, en alles wat daar tussen zit, vind ik ook belangrijk en ik hoop dat ik daar een rol in kan spelen met de rest van het bestuur. Ik heb de functie van penningmeester gekregen in dit nieuwe bestuur.
Als je meer van me wilt weten dan spreek me maar een keer aan!

 

Anita Koops – Secretaris

Mijn naam is Anita Koops, 38 jaar en woonachtig aan de Halerweg in Zwiggelte. Ik heb mijn eigen bedrijf waarbij ik mij met name inzet als interim manager en interim projectleider bij diverse bedrijven die op welke manier dan ook hulp kunnen gebruiken. Ik hou van de afwisseling en het brengen van meerwaarde. Naast mijn interim werkzaamheden hebben we thuis een melktap, waarbij we verse melk verkopen rechtstreeks vanaf ons bedrijf. Dit zijn we opgestart om de verbinding tussen consument en agrarische sector te verbeteren.

Wellicht zou je me kunnen kennen als mede organisator van het Dorpsfeest 2022 en mijn bijdrage in de activiteiten commissie van Zwiggelte. Ik vind het erg leuk om dingen te organiseren voor het dorp en op die manier een actieve bijdrage te kunnen leveren. Maar aangezien er meer is dan enkel een feestje organiseren heb ik ervoor gekozen om mij beschikbaar te stellen voor het bestuur van Dorpsbelangen Zwiggelte om ook op deze wijze, samen met de overige bestuursleden, een bijdrage te kunnen leveren aan het dorp.

Janine Jeuring Brink – Algemeen bestuurslid

Vanuit het ijs bestuur mag ik plaatsnemen in St. Dorpsbelangen. Mijn naam is Janine Jeuring-Brink en ik woon sinds 1999 met Henk-Jan Brink in Zwiggelte. Wij hebben tot april 2012 in de Schoolweg gewoond. Toen zijn wij verhuisd naar ” de Smederij “,  hoofdstraat 22, waar we nog steeds met heel veel plezier wonen.  Wij hebben twee zonen, Ticho en Joris van 19 en 17 jaar oud. Wij zijn als ouders heel blij dat onze jongens zijn opgegroeid in een dorp en wij hopen dat ze ook de kans krijgen om hier te kunnen blijven wonen. Ik werk als Praktijkondersteuner voor de jeugd bij vier huisartsen in de gemeente Coevorden. Ik help kinderen en jongeren met mentale/psychische problemen. Als het kan dan bied ik ze zelf hulp en anders zorg ik voor een passende verwijzing.

Ik heb een heel aantal jaren geleden ( ik denk wel meer dan 15 jaar)  vanuit KAZ ook in dorpsbelangen gezeten. Nu onze kinderen meer hun eigen leven leiden, heb ik meer tijd om me in te zetten voor de leefbaarheid in het dorp.

Alewijn van Asperen – Algemeen Bestuurslid

Mijn naam is Alewijn van Asperen. Ik ben in Axel in Zeeuws-Vlaanderen geboren en heb daar tot mijn 18e gewoond. Ik ben een Zeeuw dus. Maar eind dit jaar wonen wij al weer 25 jaar in Zwiggelte en eerder al 10 jaar in Westerbork, dus ik voel me nu letterlijk toch wel half verdrentst.

Mijn gezin (Annelies en onze oudste dochter) kwam dankzij mijn werk voor NAM in 1985 in Westerbork terecht en in 1998 kwamen we met inmiddels vier dochters in Zwiggelte wonen. Die dochters zijn inmiddels allemaal uitgevlogen en ik ben al enige jaren met (betaald) werken gestopt. Maar daarna zijn er mogelijkheden zat om vrijwilligerswerk te doen. Zo ben ik in Midden-Drenthe al jaren actief als buurtbemiddelaar en in Uganda/Afrika sinds 2016 betrokken bij de promotie van zonnekoken (dus koken met de zon als warmtebron, zie ‘SolarCookingKozon’).

In Zwiggelte heb ik onder andere als vrijwilliger (zgn. ‘ambassadeur’) mijn steentje bijgedragen aan het realiseren van een eigen glasvezelnetwerk in Midden-Drenthe (inmiddels door KPN overgenomen). Nu hoop ik als bestuurslid van Dorpsbelangen opnieuw iets te kunnen bijdragen aan het dorp, waar we al zo lang en met zoveel plezier wonen.