Verrassende uitkomsten enquête (ouderen)Zorg

Verbluffende deelname,

Een bijna ‘Oost-Europees’ aantal ingevulde vragenformulieren. Zestig vragenformulieren werden er uitgereikt op evenzoveel adressen; 56 formulieren zijn er teruggekomen. Meer dan 90% van de ouderen heeft de moeite genomen om het vragenformulier -dat in de laatste weken van november is rondgebracht en opgehaald- in te vullen. Dank daarvoor!!!

We wilden met de vragenlijst antwoord krijgen op vragen als: Waar hebben de ouderen in Zwiggelte behoefte aan? Wat voor zorg is er nodig? Willen de ouderen zolang mogelijk in Zwiggelte blijven wonen? En zo ja, wat zijn de mogelijkheden om dat te realiseren?

Verrassend

De uitkomsten zijn verrassend. Een paar voorbeelden:

 • bijna iedereen van de 60plussers is op een of andere manier op de hoogte wat er in het dorp speelt. De meesten via de Boerhoorn en de krant van Midden-Drenthe, een groot aantal via de website www.Zwiggelte.info en sommigen van horen zeggen;
 • de meeste ouderen hebben eigen vervoer of hulp daarbij;
 • meer dan 70% van de ouderen maakt gebruik van internet;
 • bijna tweederde van de ouderen wil graag geholpen worden met kleine klusjes (terwijl dorpsgenoot Iddo Riemersma dat een paar jaar geleden al had aangeboden);
 • 26 % van de ouderen wil gaan verhuizen als ze zich minder goed kunnen redden, meer dan de helft wil blijven wonen als er aanpassingen aan hun woning worden uitgevoerd; er is weinig behoefte om ‘gezamenlijk’ te gaan wonen;
 • weinig ouderen weten hoe de Plusbus of Valys e.a. werken.

‘Nieuwe’ suggesties

Er kwamen ook suggesties binnen zoals:

 • kan er geen Zwiggelter Bibliotheek komen in het Dorpshuis, waar op basis van vertrouwen goede, maar overtollige leesboeken door iedereen kunnen worden ingebracht en worden meegenomen?;
 • kan de gemeente eens voorlichting komen geven over het reilen en zeilen in Midden-Drenthe;
 • kunnen we er niet voor zorgen dat iedereen in Zwiggelte de Boerhoorn krijgt, niet alleen diegenen die lid zijn van Dorpsbelangen?

Resultaten vragenlijst

Hieronder een overzicht van de resultaten van de vragenlijst. Waarbij moet worden aangemerkt dat niet alle vragen door iedereen zijn beantwoord of niet duidelijk waren beantwoord.
Of sommigen vonden dat de vraag nog niet op hen van toepassing was.
Daardoor willen de opgetelde aantallen nog wel eens verschillen.
Het getal tussen de haakjes betekent: ik weet het niet; geen mening; niet van toepassing
De resultaten van het onderzoek zal in samenspraak met Welzijnswerk verder worden uitgewerkt om tot een goede aanpak te komen.


 

VRAGENLIJST

Hulp:

 1. Vraagt u uw buren als u hulp nodig heeft? JA: 43 NEE: 11
 2. Zou u het prettig vinden als er in het dorp een centraal punt komt waar u hulp kunt vragen voor kleine klusjes? JA: 37 NEE: 16 (4)

COMMENTAAR:
Ondanks het feit dat velen hun buren hulp vragen is er toch behoefte aan een centraal punt i.v.m. kleine klusjes

 


 

Vervoer:

 1. Als u naar Westerbork, Beilen of Assen moet hebt u dan vervoer of zou u iemand uit het dorp willen vragen met u mee te gaan voor bv. doktersbezoek, boodschappen doen enz. JA: 13 NEE: 37
 2. Kent u de plusbus, beltaxi en voor verdere reizen Valys, weet u hoe dit werkt? JA: 24 NEE: 21 (10)

COMMENTAAR:
de meesten hebben zelf vervoer of zorgen daarvoor. Veel ouderen kennen de Plusbus, maar hoe die precies werkt was niet echt duidelijk. Meer voorlichting noodzakelijk.

 


 

Maaltijden:

 1. Kent u de maaltijd service? JA: 33 NEE: 17 (3)
 2. Wat vindt u er van zo nu en dan voor de gezelligheid met een groepje te eten  of samen thee of koffie te drinken? JA: 22 NEE: 24 (5)

COMMENTAAR:
meer informatie over de maaltijdservice kan geen kwaad. Over eventueel samen eten, thee of koffie drinken wordt nagedacht hoe dit te organiseren.

 


 

Wonen:

 1. Denkt u er wel eens aan om te verhuizen uit Zwiggelte als u zich minder goed kunt redden JA: 12 NEE: 27 (6)
 2. Zou u graag in het dorp blijven als er aanpassingen in uw huis worden gedaan JA: 27 NEE: 10 (10)
 3. Zou u graag in het dorp blijven wanneer er een andere woning is (bijv. een gezamenlijke woning met enige hulp) ? JA: 6 NEE: 13 (12)

COMMENTAAR:
een moeilijke vraag, met wisselende aantallen antwoorden. “Komt tijd komt raad” of “Niet te voorspellen” en “niet van toepassing” waren o.a. de opmerkingen bij deze vraag.
Wat betreft de gezamenlijkheid: het blijft voor velen een persoonlijke aangelegenheid en daardoor niet algemeen te beantwoorden.

 


 

Informatie voorziening:

 1. Blijft u op de hoogte van alles wat er in het dorp gebeurt. JA: 47 NEE: 5
 2. Weet u wat de gemeente voor u kan doen als u hulp nodig heeft of zou u graag meer voorlichting willen? JA: 25 NEE: 16 (7)
 3. Maakt u gebruik van internet. (Kijkt u op de site van Zwiggelte?) JA: 44 NEE: 7 (1)
 4. Zou u wel met de computer willen werken als iemand u wegwijs maakt? JA: 17 NEE: 29 (6)
 5. Als u geen internet heeft vindt u het dan prettig om op de hoogte gehouden te worden d.m.v. een mededelingen blad? JA: 25 NEE: 18 (8)

COMMENTAAR:
De meeste ouderen blijven op de hoogte via de Boerhoorn. De Krant van Midden-Drenthe of de website komen daarna. Voorlichting door de gemeente wordt op prijs gesteld. Ondanks het grote aantal gebruikers van internet zou voor 17 mensen enige hulp welkom zijn.

 


 

Noaburhulp

 1. Bent u genegen ouderen die dat nodig hebben zo nu en dan te helpen? JA: 26 NEE: 12 (1)
 2. Zo nu en dan iemand even opzoeken (een oogje in het zeil houden) JA: 23 NEE: 14
 3. Samen met iemand boodschappen doen of samen naar de bieb. JA: 21 NEE: 14 (1)
 4. Meegaan voor dokters- of ziekenhuis bezoek. JA: 22 NEE: 11 (3)
 5. Contactpersoon zijn voor iemand met personen alarmering. JA: 14 NEE: 22 (1)
 6. Kleine klusjes in of om het huis doen. JA: 12 NEE: 21 (2)
 7. Wegwijs maken op de computer m.h.o. op domotica (electronische hulpmiddelen zoals bv.  Beeldtelefoon voor contact met wijk verpleegkundige), leren omgaan met een mobiele telefoon.  A: 10 NEE: 19 (2)

COMMENTAAR:
Een aantal ouderen heeft hierbij niets ingevuld. Ook al omdat ze tot de doelgroep behoren. Gemiddeld rond de 20 mensen zijn genegen op een of andere manier behulpzaam te zijn indien nodig. Tel daar dan nog eens een aantal jongeren bij op die wij niets gevraagd hebben, dan is er een behoorlijke  ‘voorraad’ noaburhulpers.

 


 

Tot slot

Ook wij, de werkgroep (ouderen)Zorg, zijn doodgewone mensen, die fouten kunnen maken.
Wij zijn namelijk vergeten om bij sommige vragen, maar vooral bij vraag 6, uw naam te vragen. Want meer dan twintig mensen kunnen dan wel zeggen bereid te zijn om anderen soms te helpen, maar het zou wel fijn zijn als we zouden weten WIE dat zijn.

Voelt u zich aangesproken, wilt u dit dan doorgeven aan de contactpersoon van de werkgroep, Geesje Vrieling.
Dat geldt trouwens ook voor degene die heeft aangegeven dat hij/zij wel eens voor anderen wil koken….

De werkgroep (ouderen)Zorg.
Contactpersoon:
Geesje Vrieling
Klateringerweg 13
tel. 331397
geesjegils@kpnplanet.nl