Visie Zwiggelte

Met Mekaor, Veur MekaorHet is alweer ruim een jaar geleden dat wij begonnen zijn met het project Visie Zwiggelte. Alle inwoners zijn hiervoor benaderd en bijna iedereen heeft zijn mening gegeven over waar we met Zwiggelte naar toe willen. Het rapport Visie Zwiggelte; met mekaor, veur mekaor is huis-aan-huis rondgebracht en de werkgroepen zijn geïnstalleerd en volop bezig.

Werkgroep Communicatie
Deze werkgroep is begonnen met een inventarisatie van de communicatiekanalen die we in Zwiggelte hebben. Dat zijn de Boerhoorn, de website en het aanplakbord. Verder worden er soms nog berichten huis-aan-huis verspreid.

Er is ondertussen een whatsappgroep opgericht voor de leden van alle werkgroepen om elkaar gemakkelijker op de hoogte te kunnen houden van de dingen waaraan gewerkt wordt. Daarnaast is er een facebook pagina aangemaakt. Op voorstel van de werkgroep worden er informatieborden geplaatst aan het begin van het dorp, naar het voorbeeld van Elp. Deze borden worden bekostigd uit de bijdrage voor Burendag.  De enquêtes, die nu opgezet worden voor Ouderenzorg/Naoberhulp en Huisvesting, zullen door de werkgroep gebundeld worden. Verder zal de werkgroep nog extra aandacht besteden aan de website om het bezoekersaantal weer op een hoog peil te krijgen. De andere ideeën zullen in een volgend verslag aan de orde komen.

Werkgroep Huisvesting
Allereerst is er contact opgenomen met Woonservice Westerbork. Deze waren erg enthousiast toen Visie Zwiggelte aan een aantal gemeentelijke instanties gepresenteerd werd. Van hen zouden vragenlijsten gekregen worden om de woonwensen in Zwiggelte te inventariseren. Verder is met een architect gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw van Medex geschikt te maken voor bewoning. Eventueel is dit mogelijk, maar of het redelijk betaalbaar is, vergt nog nader uitzoekwerk. Ook wordt er contact opgenomen met de Zevenhof om te zien of daar mogelijkheden zijn. De volgende stap is om de behoeften in het dorp te inventariseren. Daartoe komt er in oktober/november een enquête samen met Ouderenzorg/Naoberhulp.

Werkgroep Ouderenzorg/Naoberhulp
De werkgroep heeft een aantal bijeenkomsten bijgewoond over ouderenzorg en welke ideeën er in andere dorpen over bestaan. Vanuit Welzijnswerk MD zijn er ook allerlei projecten opgezet, zoals Dorpszorg en het Umkiekatelier. Er is ook een enquête opgesteld, met medewerking van Mieke Sol van de Beilervaart. Deze vragenlijst wordt samengevoegd met die van Huisvesting. Verder zijn er plannen om gezamenlijke activiteiten op te zetten, zoals een gezamenlijke maaltijd of koffiemorgen.

Werkgroep (Verkeers)veiligheid
Deze werkgroep is in het voorjaar al heel voortvarend van start gegaan en heeft direct een overleg gehad met Mw. Seidel van de Veiligheid Regio Drenthe. Hierbij is met name gesproken over brandpreventie, aanrijtijden van de brandweer, blusvoorzieningen en het gevaar van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Hierover wordt nog contact opgenomen met dhr. Zinger van de brandweer. Het bestuur van Dorpsbelangen zal bekijken hoe het gevaar van vuurwerk beperkt kan worden in de buurt van rieten daken. Hierbij kan gedacht worden aan een centrale afsteekplaats. Ook hebben ze met een paar medewerkers van de gemeente, Jan Kogelman en Kees Wielink, een fietstocht door het dorp gemaakt. Hierbij zijn een aantal knelpunten, met name voor de straatverlichting, aan de orde gekomen. Jan en Kees waren het eens met deze punten en hebben aanbevolen om een brief te schrijven naar B&W, met het verzoek deze punten aan te pakken. Dit is ondertussen gebeurd en als B&W het er mee eens zijn, komen er extra lantaarnpalen aan de Brinkweg, de Klateringerweg en de Ripkampenweg. Ook zijn er door de werkgroep aanbevelingen gedaan om de verlichting van de fietspaden naar Westerbork en Beilen beter te verlichten. Voorstel is om dit te doen d.m.v. middenasverlichting. Verder is er gesproken over mogelijkheden om de rijsnelheid in het dorp wat te temperen. Hierbij wordt gedacht aan het plaatsen van aandachtsborden, waar de gereden snelheid op zichtbaar wordt of bijvoorbeeld het gebruik van smiley’s.

Werkgroep Jeugd
Deze werkgroep heeft wat opstartproblemen maar zal binnenkort ook volop van start gaan.


Samenstelling werkgroepen Visie Zwiggelte
Communicatie
Annelies Kok Contactpersoon
Bas Kloppenborg Lid
Marja Carnal Lid
Huisvesting
Gabriëlle Dijkman Contactpersoon
Pien Lokhorst Lid
Joan Jongepier Lid
Ouderenzorg
Geesje Vrieling Contactpersoon
Alexandra Kloppenborg Lid
Wieke Biewenga Lid
Gerard Leenders Lid
Activiteiten Jeugd
Edwin Roos Contactpersoon
Henrieke Hamminga Lid
Mark Brinkhuis Lid
Verkeersveiligheid
Tineke Joosten Contactpersoon
Henk Nijhoff Lid
Anneke Schuurmans Lid
Pien Lokhorst Lid
Gerard Leenders Lid