Wereldvogelbescherming Groep

Hallo allemaal,

Hierbij het jaarverslag van de activiteiten van de groep weidevogelbescherming Zwiggelte/Elp van seizoen 2023.

De naam weidevogelbescherming wordt steeds minder gebruikt. Hiervoor in de plaats gebruiken we de naam “bescherming boerenlandvogels” omdat onze activiteiten de bescherming van alle aanwezig vogels op het boerenland omvatten.

Alle boeren in regio Zwiggelte en Elp zijn in januari-februari dit jaar weer door mij gebeld of bezocht om toestemming te krijgen om hun land te mogen betreden voor het zoeken naar nesten van boerenlandvogels en deze, indien noodzakelijk, te beschermen.

Contacten met de boeren zijn heel goed en er is veel belangstelling en waardering voor ons werk. Alle boeren doen dan ook graag weer mee aan de bescherming van boerenlandvogels en geven allemaal weer toestemming om op hun land te zoeken naar nestjes en eventueel deze nestjes te beschermen.

In veel gesprekken met boeren komt ook het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) ter sprake wat per 1-01-2023 van kracht is geworden. Onderdeel van het GLB zijn de ECO activiteiten. Boeren zijn verplicht bij te dragen aan deze ECO activiteiten. Deze ECO activiteiten hebben tot doel om, bodem en lucht, biodiversiteit, klimaat, landschap en waterkwaliteit te verbeteren. Voor boeren een hele puzzel om ook weer te voldoen aan deze nieuwe regels temeer omdat deze regels nog steeds wijzigen.

Invulling van deze activiteiten zijn dit jaar al zichtbaar door invulling van o.a.: bufferstroken rondom akkerlanden die worden ingezaaid met bloemrijke mengsels.

Waarnemingen

Ook tijdens de wintermaanden zijn sommige leden van onze groep actief. Waarnemingen die gedaan zijn in de maanden januari en februari zijn o.a.:

 • –  Grote groepen wilde zwanen die gedurende wintermaanden aanwezig waren in gebied rondom Zwiggelte en Elp. We hebben gekeken of er ook geringde zwanen bij deze groepen aanwezig waren. Zwanen dragen geen ringen om de poten maar een aantal kleurringen met letters om de nek. We hebben geen geringde zwanen waargenomen. Deze wilde zwanen waren eind januari weer vertrokken naar hun broedgebieden in Noord Europa.
 • –  Eind januari is de ooievaar, waarschijnlijk mannetje, als eerste weer waargenomen op land aan de Westeres. Op 24 februari was paartje ooievaars weer compleet in Zwiggelte, 1 op het nest en 1 op land onder nest.
 • –  Regelmatig zijn blauwe kiekendieven, witte reigers, blauwe reigers, torenvalken en buizerds waargenomen. Veelal zijn dit wintergasten.
 • –  Begin februari zijn er grote groepen kieviten waargenomen aan de Westeres en aan de Westerbroeken. Waarschijnlijk zijn dit doortrekkers die broeden in Scandinavische landen.
 • –  Midden februari ook waarnemingen van groep kieviten op land langs het fietspaadje tussen Oranjekanaal en Halerweg in Zwiggelte en ook op land aan de Westerbroeken in Elp.
 • –  Op verschillende plaatsen kraanvogels waargenomen aan de Westerbroeken in Elp.
 • –  Op enkele plaatsen in Zwiggelte patrijzen en fazanten waargenomen.
 • –  Eind februari zijn op diverse plaatsen in Zwiggelte en Elp weer kieviten

  aanwezig en deze zullen hier wel gaan broeden.

 • –  Begin maart wordt paartje wulpen gezien op land aan Westerbroeken in Elp

  en ook op land aan de Westeres in Zwiggelte.

Download verslag hier via deze link